dinsdag 11 september 2007

Manifest voor een Experimentele Zelfvoorzienende Eko-gemeenschap

Het idee: Ergens een plek vinden waar eenieder welkom is om op een prettige natuurvriendelijke manier kan samenleven.

Uitgangspunten:
-natuurvriendelijk: welzijn van alle wezens staat voorop. zo natuurvriendelijk samenleven dat de woongemeenschap deel uit kan maken van een beschermd natuurgebied.
-gastvrijheid: iedereen die bereidt is vriendelijk te zijn voor zichzelf en de (natuurlijke) omgeving is welkom. meehelpen is gewenst: vrijwilligers, wwoof, zorgboerderij. bedoeling is om veel ruimte voor gasten te creëeren, dmv gastenverblijf en ruimte voor yurts, tipi's en andere tenten.
-permacultuur: op een biologische manier zelfvoorzienend leven. zelfvoorzienend wat betreft schoon water, voedsel, energie, gebruiksvoorwerpen en woningen. Hierbij zoveel mogelijk gebruikmakend van de plaatselijke natuurlijke bronnen. stimuleren van symbiotische biodiversiteit. experimenteren met exotische planten.
-diervriendelijk: dierenfamilies bij elkaar laten leven, tegelijkertijd de ruimte geven en goed verzorgen. hun leven uit laten leven.
-recycling: naast plaatselijke natuurlijke bronnen zoveel mogelijk natuurvriendelijke gerecyclede bronnen gebruiken
-zero-economie: doel is zoveel mogelijk zonder geld en bureaucratie te leven door te kiezen voor zelfvoorziening en ruilen van diensten en materialen. plan: grote weggeefwinkel.
-internationale samenwerking: zoveel mogelijk samenwerken met organisaties met gelijke idealen.
-culturele symbiose: positief stimuleren van culturele diversiteit, bv op het gebied van ekologie, communicatie, spiritualiteit en kunstzinnigheid. gelijkgestemden uitnodigen voor gatherings om goede ervaringen en ideëen te delen.
-consensus besluitvorming altijd met als uitgangspunt natuurvriendelijkheid / welzijn van alle betrokken wezens.
-experimenteel: het verzinnen en uitproberen van nieuwe of weinig gebruikte manieren. experimenteel, zodat er niet meteen allerlei vergunningen nodig zijn. hierbij kan wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden. hierbij kunnen ook verschillende manieren vergeleken worden op natuurvriendelijkheid en effectieviteit. voorbeeld functie voor elders op te zetten eko-gemeenschappen en de samenleving als geheel.
-educatieve functie: gratis rondleidingen, workshops en dergelijke. tegelijkertijd een schoolfunctie door de kennis over de natuur en natuurvriendelijke vaardigheden te vergroten.

Concreet:
Waar?
Wat mij betreft ergens in de buurt van Nijmegen. Ik heb een plek op het oog aan de Waal in Beuningen. Tussen Nijmegen en Arnhem komt een groot recreatief natuurgebied, da's ook een goeie optie.

Hoe?
Liefst met jullie. (-: Het project slaagt alleen met goede wil en die is op vele plaatsen te vinden. Er zijn al een hoop vergelijkbare projecten gaande, waar we veel van kunnen leren. Ik denk dat de Omslag een goed zicht heeft op wat er leeft op het gebied van idealisme. Ik denk dat zij goede raad kunnen en willen geven. Zoals gezegd maakt zero-economie deel uit van de uitgangspunten, dus vrijwilligers, donaties, ruilen en kraken vormen een goed begin. Als er toch geld aan te pas gaat komen dan proberen fondsen, subsidies en investeerders te regelen.

Wat denken jullie ervan? Is dit een beetje een duidelijk manifest? Tips en andere hulp van harte welkom: robintimmers@gmail.com

Denk ook aan:
bouwen met leem, aarde, stro en gerecycle-de materialen, heliofytenfilters, warmtepompen, experimenteren met mensgegenereerde energie, The Smiling Heart (stimuleren van positief taalgebruik in zoveel mogelijk talen), ruilsysteem lets, Rainbow Family

Lots of LOVE + best wishes

R Very Happy binneke
_________________
I LOVE U & I WISH U ALL DA BEST!